Порт Флот 99 Варна

Начало

„ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД е компания с повече от 50 годишен опит в областта на манаврените и буксирните услуги на кораби в акваторията на пристанище Варна.

Ние разполагаме с голям и разнообразен флот от влекачи работещи на денонощен режим, осигуряващи високи стандарти за качество и безопасност. Работим с екипажи, чиято квалификация и умения, гарантират бързо и безопасно извършване на услугите.

В компанията функционира интегрирана система за управление на безопасността, опазване на околната среда и качеството, в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015 и ISM Code.

Ние поддържаме политика на лоялно партньорство с над 70 корабни агенции, корабособственици, кораборемонтни и корабостроителни предприятия, като предлагаме добри договорни условия и  конкурентни цени.

Услуги

ПОРТОВИ ФЛОТ 99 разполага с достатъчен брой влекачи с тягово усилие от 14 до 30 т и мощност от 1200 до 2450 к.с., което дава възможност за извършване на маневри на кораби с голям бруто тонаж, както и за маневриране и развъртане в теснини, докови камери, канали и др. 

Буксировка

Буксировка и маневриране на кораби и плаващи обекти