Порт Флот 99 Варна

За инвеститори

Финансови отчети

Информация за финансовите инструменти

Общи събрания на акционерите

Новини за инвеститори и вътрешна информация

Документи

Контакти:

Снежанка Захариева Андонова-Йорданова
Директор за връзки с инвеститорите
Телефон: +359885251996
еmail: yordanova@portfleet99.com