За инвеститори

Финансова информация

Общо събрание на акционерите

Вътрешна информация

Контакти:

Снежанка Захариева Андонова-Йорданова
Директор за връзки с инвеститорите
Телефон: +359885251996
еmail: yordanova@portfleet99.com