Контакт

Контакт

„ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД

Офис Варна:

гр. Варна 9000, пл. „Петко Р. Славейков“ №1, ет. 6

тел: + 359 52 692 286
факс: + 359 52 649 587
e-mail: office@portfleet99.com

Марин Лазаров
Изпълнителен директор
тел: + 359 52 692 286
e-mail: office@portfleet99.com

Стефан Стайков
Заместник изпълнителен директор
тел: + 359 52 692 286
e-mail: staykov@portfleet99.com

Дежурен диспечер
тел./факс: +359 52 632 772
мобилен: +359 879 632 772
e-mail: info@portfleet99.com

Флориан Давидов
Технически ръководител
тел: +359 52 632 212
e-mail: davidov@portfleet99.com

Ивелин Калоянов
Ръководител навигационно осигуряване
тел: +359 52 632 212
e-mail: navioperations@portfleet99.com

Анка Христова

Ръководител финансов сектор
тел: +359 52 633 281
e-mail: hristova@portfleet99.com

Мина Тодорова
Експерт маркетинг
тел: +359 52 692 280
факс: + 359 52 633 171

e-mail: marketing@portfleet99.com