Условия и цени
Условия и цени

Условия и цени

Условия и цени в сила от 01.01.2020 г.

Брутен
тонаж
(БТ)

Влекачи с тяга на гака над 12 т

Влекачи с тяга на гака под 12 т

Цена на
завързване
или
отвързване

Пристанище
Варна-Изток, ТЕЦ Езерово,
Петрол, Леспорт, Одесос ПБМ, ПЧМВ

Пристанище
 Варна-Запад, Фериботен комплекс, Балчик

Булярд, КРЗ Одесос
МТГ Делфин, ТЕРЕМ

Преместване в района на
Булярд, КРЗ Одесос, МТГ Делфин, ТЕРЕМ

За всички
райони без
п-ще Балчик

За п-ще
Балчик

за 1
 влекач

за 2
влекача

за 3
влекача

за 4
влекача

за 1
влекач

за 2
влекача

за 3 влекача

за 4 влекача

за 1
 влекач

за 2
влекача

за 3 влекача

за 4 влекача

за 1
влекач

за 2
влекача

за 3 влекача

за 4 влекача

за 1
влекач

за 1
 влекач

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

до 1000

420

840

1260

1680

540

1080

1620

2160

420

840

1260

1680

390

780

1170

1560

300

430

60

1001 – 2000

620

1240

1860

2480

800

1600

2400

3200

570

1140

1710

2280

520

1040

1560

2080

410

560

90

2001 – 3000

820

1640

2460

3280

1060

2120

3180

4240

720

1440

2160

2880

650

1300

1950

2600

520

690

120

3001 – 4000

1020

2040

3060

4080

1320

2640

3960

5280

870

1740

2610

3480

780

1560

2340

3120

630

820

140

4001 – 5000

1220

2440

3660

4880

1580

3160

4740

6320

1020

2040

3060

4080

910

1820

2730

3640

740

950

160

5001 – 6000

1420

2840

4260

5680

1840

3680

5520

7360

1170

2340

3510

4680

1040

2080

3120

4160

850

180

6001 – 7000

1620

3240

4860

6480

2100

4200

6300

8400

1320

2640

3960

5280

1170

2340

3510

4680

960

200

7001 – 8000

1820

3640

5460

7280

2360

4720

7080

9440

1470

2940

4410

5880

1300

2600

3900

5200

1070

220

8001 – 9000

2020

4040

6060

8080

2620

5240

7860

10480

1620

3240

4860

6480

1430

2860

4290

5720

1180

230

9001 – 10000

2220

4440

6660

8880

2880

5760

8640

11520

1770

3540

5310

7080

1560

3120

4680

6240

1290

240

над 10000
за всеки 1000

55

110

165

220

65

130

195

260

50

100

150

200

50

100

150

200

45

35

Забележки:

  1. Стойностите, посочени в таблица 1 са в евро (EUR) без ДДС.
  2. В изпълнение на изискванията за обща тяга на гака, „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД може да предостави по-голям брой влекачи от изискуемия, като този допълнителен брой не се заплаща от клиента. Във всички останали случаи, поискания допълнителен брой влекачи от капитана на маневрирания кораб, агента или друго оторизирано за това лице, включително и поради хидрометеорологични причини, се заплащат от клиента.
  3. Влекач с тяга на гака под 12 т има право да извършват маневри само на кораби с брутен тонаж до 4500, както и при извършване на маневри като спомагателен влекач в районите на кораборемонтните заводи. Цената по колона 18 се прилага също и за ползване на допълнителен влекач над минимално определения брой в кораборемонтните и корабостроителните заводи.
  4. За придружаване на кораб с влекач при преминаване през каналите, в изпълнение на разпорежданията на Директора на Дирекция „Морска администрация“ – Варна, се заплащат цени, както следва:

а) при преминаване през канал №1 – 340 EUR за услуга;

б) при преминаване през канал №2 – 340 EUR за услуга;

в) при преминаване през канал №1 и канал №2 – 600 EUR за услуга.

  1. При отказване или прекратяване на маневра след снемане на влекач от кея, поради влошаване на метеорологичната обстановка и забрана за маневриране от органите на Дирекция „Морска администрация“ – Варна, услугата не се заплаща. Във всички останали случаи се заплаща 70% от стойността, определена по съответните колони от 2 до 19 на Таблица 1.
  2. Всички услуги, с изключение на услугите по противопожарното осигуряване с влекачи и услугите с влекачи на рейда, се заплащат с 100% увеличение в дните (денонощията), обявени за официални празници: 1 януари, 3 март, Великденски празници (петък, събота, неделя и понеделник), 1 май, 6 май, 24 май, 6 септември, 22 септември, Коледа (от 24 декември до 26 декември включително).
  3. Услуги не включени в тарифата се договарят допълнително.