Условия и цени

Условия и цени

Условия и цени в сила от 01.02.2023 г.

Брутен
тонаж
(БТ)

Влекачи с тяга на гака над 12 т

Влекачи с тяга на гака под 12 т

Пристанище
Варна-Изток, ТЕЦ Езерово,
Петрол, Леспорт, Одесос ПБМ, ПЧМВ

Пристанище
 Варна-Запад, Фериботен комплекс, Балчик

Булярд, КРЗ Одесос
МТГ Делфин, ТЕРЕМ

Преместване в района на
Булярд, КРЗ Одесос, МТГ Делфин, ТЕРЕМ

За всички
райони без
п-ще Балчик*

За п-ще
Балчик*

за 1
 влекач

за 2
влекача

за 3
влекача

за 4
влекача

за 1
влекач

за 2
влекача

за 3 влекача

за 4 влекача

за 1
 влекач

за 2
влекача

за 3 влекача

за 4 влекача

за 1
влекач

за 2
влекача

за 3 влекача

за 4 влекача

за 1
 влекач

за 1
 влекач

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

до 1000

620

1 240

1 860

2 480

770

1 540

2 310

3 080

560

1 120

1 680

2 240

540

1 080

1 620

2 160

440

630

1001 – 2000

900

1 800

2 700

3 600

1 130

2 260

3 390

4 520

780

1 560

2 340

3 120

720

1 440

2 160

2 880

590

810

2001 – 3000

1 170

2 340

3 510

4 680

1 500

3 000

4 500

6 000

1 000

2 000

3 000

4 000

910

1 820

2 730

3 640

740

980

3001 – 4000

1 450

2 900

4 350

5 800

1 860

3 720

5 580

7 440

1 220

2 440

3 660

4 880

1 090

2 180

3 270

4 360

890

1 150

4001 – 5000

1 730

3 460

5 190

6 920

2 230

4 460

6 690

8 920

1 440

2 880

4 320

5 760

1 280

2 560

3 840

5 120

1 040

1 320

5001 – 6000

1 990

3 980

5 970

7 960

2 590

5 180

7 770

10 360

1 670

3 340

5 010

6 680

1 460

2 920

4 380

5 840

1 180

6001 – 7000

2 270

4 540

6 810

9 080

2 960

5 920

8 880

11 840

1 890

3 780

5 670

7 560

1 640

3 280

4 920

6 560

1 330

7001 – 8000

2 540

5 080

7 620

10 160

3 320

6 640

9 960

13 280

2 100

4 200

6 300

8 400

1 830

3 660

5 490

7 320

1 480

8001 – 9000

2 820

5 640

8 460

11 280

3 690

7 380

11 070

14 760

2 320

4 640

6 960

9 280

2 010

4 020

6 030

8 040

1 630

9001 – 10000

3 100

6 200

9 300

12 400

4 080

8 160

12 240

16 320

2 540

5 080

7 620

10 160

2 200

4 400

6 600

8 800

1 780

над 10000
за всеки 1000

80

160

240

320

90

180

270

360

70

140

210

280

70

140

210

280

60

Забележки:

 1. Стойностите, посочени в таблица 1 са в евро (EUR) без ДДС.
 2. В изпълнение на изискванията за обща тяга на гака, „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД може да предостави по-голям брой влекачи от изискуемия, като този допълнителен брой не се заплаща от клиента. Във всички останали случаи, поискания допълнителен брой влекачи от капитана на маневрирания кораб, агента или друго оторизирано за това лице, включително и поради хидрометеорологични причини, се заплащат от клиента.
 3. Влекач с тяга на гака под 12 т има право да извършват маневри само на кораби с брутен тонаж до 4500, както и при извършване на маневри като спомагателен влекач в районите на кораборемонтните заводи. Цената по колона 18 се прилага също и за ползване на допълнителен влекач над минимално определения брой в кораборемонтните и корабостроителните заводи.
 4. За придружаване на кораб с влекач при преминаване през каналите, в изпълнение на разпорежданията на Директора на Дирекция „Морска администрация“ – Варна, се заплащат цени, както следва:

а) при преминаване през канал №1 – 480 EUR за услуга с един влекач;

б) при преминаване през канал №2 – 480 EUR за услуга с един влекач;

 1. При отказване или прекратяване на маневра след снемане на влекач от кея, поради влошаване на метеорологичната обстановка и забрана за маневриране от органите на Дирекция „Морска администрация“ – Варна, услугата не се заплаща. Във всички останали случаи се заплаща 70% от стойността, определена по съответните колони от 2 до 19 на Таблица 1.
 2. Всички услуги, с изключение на услугите по противопожарното осигуряване с влекачи и услугите с влекачи на рейда, се заплащат с 100% увеличение в дните (денонощията), обявени за официални празници: 1 януари, 3 март, Великденски празници (Велики петък, Велика събота и Великден – неделя и понеделник), 1 май, 6 май, 24 май, 6 септември, 22 септември, Коледа (от 24 декември до 26 декември включително).
 3. Услуги не включени в тарифата се договарят допълнително.

Условия и цени в сила от 01.06.2022 г.

Брутен
тонаж
(БТ)

Влекачи с тяга на гака над 12 тВлекачи с тяга на гака под 12 т
Пристанище
Варна-Изток, ТЕЦ Езерово,
Петрол, Леспорт, Одесос ПБМ, ПЧМВ
Пристанище
Варна-Запад, Фериботен комплекс, Балчик
Булярд, КРЗ Одесос
МТГ Делфин, ТЕРЕМ

Преместване в района на
Булярд, КРЗ Одесос, МТГ Делфин, ТЕРЕМ

За всички
райони без
п-ще Балчик*
За п-ще
Балчик*
за 1
влекач
за 2
влекача
за 3
влекача
за 4
влекача
за 1
влекач
за 2
влекача
за 3 влекачаза 4 влекачаза 1
влекач
за 2
влекача
за 3 влекачаза 4 влекачаза 1
влекач
за 2
влекача
за 3 влекачаза 4 влекачаза 1
влекач
за 1
влекач
12345678910111213141516171819
до 10005401 0801 6202 1606601 3201 9802 6404909801 4701 9604709401 4101 880380550
1001 – 20007801 5602 3403 1209801 9602 9403 9206801 3602 0402 7206301 2601 8902 520510700
2001 – 30001 0202 0403 0604 0801 3002 6003 9005 2008701 7402 6103 4807901 5802 3703 160640850
3001 – 40001 2602 5203 7805 0401 6203 2404 8606 4801 0602 1203 1804 2409501 9002 8503 8007701 000
4001 – 50001 5003 0004 5006 0001 9403 8805 8207 7601 2502 5003 7505 0001 1102 2203 3304 4409001 150
5001 – 60001 7303 4605 1906 9202 2504 5006 7509 0001 4502 9004 3505 8001 2702 5403 8105 0801 030
6001 – 70001 9703 9405 9107 8802 5705 1407 71010 2801 6403 2804 9206 5601 4302 8604 2905 7201 160
7001 – 80002 2104 4206 6308 8402 8905 7808 67011 5601 8303 6605 4907 3201 5903 1804 7706 3601 290
8001 – 90002 4504 9007 3509 8003 2106 4209 63012 8402 0204 0406 0608 0801 7503 5005 2507 0001 420
9001 – 10000 2 6905 3808 07010 7603 5307 06010 59014 1202 2104 4206 6308 8401 9103 8205 7307 6401 550
над 10000
за всеки 1000
7014021028080160240320601201802406012018024055

Забележки:

 1. Стойностите, посочени в таблица 1 са в евро (EUR) без ДДС.
 2. В изпълнение на изискванията за обща тяга на гака, „ПОРТОВИ ФЛОТ 99“ АД може да предостави по-голям брой влекачи от изискуемия, като този допълнителен брой не се заплаща от клиента. Във всички останали случаи, поискания допълнителен брой влекачи от капитана на маневрирания кораб, агента или друго оторизирано за това лице, включително и поради хидрометеорологични причини, се заплащат от клиента.
 3. Влекач с тяга на гака под 12 т има право да извършват маневри само на кораби с брутен тонаж до 4500, както и при извършване на маневри като спомагателен влекач в районите на кораборемонтните заводи. Цената по колона 18 се прилага също и за ползване на допълнителен влекач над минимално определения брой в кораборемонтните и корабостроителните заводи.
 4. За придружаване на кораб с влекач при преминаване през каналите, в изпълнение на разпорежданията на Директора на Дирекция „Морска администрация“ – Варна, се заплащат цени, както следва:

а) при преминаване през канал №1 – 420 EUR за услуга с един влекач;

б) при преминаване през канал №2 – 420 EUR за услуга с един влекач;

 1. При отказване или прекратяване на маневра след снемане на влекач от кея, поради влошаване на метеорологичната обстановка и забрана за маневриране от органите на Дирекция „Морска администрация“ – Варна, услугата не се заплаща. Във всички останали случаи се заплаща 70% от стойността, определена по съответните колони от 2 до 19 на Таблица 1.
 2. Всички услуги, с изключение на услугите по противопожарното осигуряване с влекачи и услугите с влекачи на рейда, се заплащат с 100% увеличение в дните (денонощията), обявени за официални празници: 1 януари, 3 март, Великденски празници (Велики петък, Велика събота и Великден – неделя и понеделник), 1 май, 6 май, 24 май, 6 септември, 22 септември, Коледа (от 24 декември до 26 декември включително).
 3. Услуги не включени в тарифата се договарят допълнително.