Порт Флот 99 Варна

Флот

Procion

Alexandra

Vega

Golden Eagle

Влекач

Тип

Мощност к.с.

Тягово усилие

ALEXANDRA

Влекач с 2 винта с фиксирана стъпка на винта

2000

29

ПРОЦИОН

Влекач с 2 винта с фиксирана стъпка на винта и подрулващо устройство

2450

30

GOLDEN EAGLE TUG

Влекач с 2 винта с фиксирана стъпка на винта и подрулващо устройство

2450

30

ВЕГА

Влекач с променлива стъпка на винта във въртящи се дюзи

1600

18

ЛЕДА

Влекач с променлива стъпка на винта във въртящи се дюзи

1200

15

ЕВРОПА

Влекач с променлива стъпка на винта във въртящи се дюзи 1200 14