Порт Флот 99 Варна

Услуги

Услуги

Предлаганите от нас услуги са в областта на:

•Буксировката и маневрирането на кораби и плаващи обекти в акваториите на: Пристанище Варна-Изток, Пристанище Варна-Запад, Пристанище ПЧМВ, Пристанище Одесос ПБМ, Пристанище ПЕТРОЛ, Пристанищен терминал Фериботен комплекс, Пристанище ТЕЦ Езерово, Пристанище Леспорт, Пристанище Балчик, както и в районите на кораборемонтните заводи;
•участието в аварийно-спасителни операции

•противопожарното осигуряване и участието в гасене на пожари.

ПОРТОВИ ФЛОТ 99 разполага с достатъчен брой влекачи с тягово усилие от 6 до 30 т и мощност от 600 до 2450 к.с. , което дава възможност за извършване на маневри на кораби с голям бруто тонаж, както и за маневриране и развъртане в теснини, докови камери, канали и др. Влекачите са дислоцирани по всички пристанищни райони, с цел за снемане за маневра до 10 минути и до 5 минути в екстремни ситуации. След постъпила заявка за извършване на маневра за въвеждане, извеждане или преместване на плавателен съд в даден пристанищен район се предоставят необходимият брой и обща тяга на гака за извършване на всяка маневра се определят от Част V. „Правила за използване на влекачи“ от Разпореждане №1 на Директора на Дирекция „Морска Администрация“ – Варна, издадено  в изпълнение на „Задължителните правила за морските пристанища на Република България“ и допълнителни разпореждания, указания или писмени резолюции, на Директора на Дирекция „Морска Администрация“ – Варна за специфични типове кораби и в определени случаи. Влекачите се явяват при подхождането на плавателния съд на входа на съответното пристанище или кейовото място, където е пристанал плавателен съд. Маневрите се извършват под ръководството на пилот от Пилотска станция-П ЕООД .