Услуги

Услуги

Предлаганите от нас услуги са в областта на:

•Буксировката и маневрирането на кораби и плаващи обекти в акваториите на: Пристанище Варна-Изток, Пристанище Варна-Запад, Пристанище ПЧМВ, Пристанище Одесос ПБМ, Пристанище ПЕТРОЛ, Пристанищен терминал Фериботен комплекс, Пристанище ТЕЦ Езерово, Пристанище Леспорт, Пристанище Балчик, както и в районите на кораборемонтните заводи;
•Отвързването и завързването на кораби в: Пристанище Варна-Изток, Пристанище Варна-Запад, Пристанище Петрол;
•Участието в аварийно-спасителни операции;

Портови флот -99 разполага с достатъчен брой влекачи с тягово усилие от 6 до 30 т и мощност от 600 до 2450 к.с. , което дава възможност за извършване на маневри на кораби с голям бруто тонаж, както и за маневриране и развъртане в теснини, докови камери, канали и др. Влекачите са дислоцирани по всички пристанищни райони, с цел за снемане за маневра до 10 минути и до 5 минути в екстремни ситуации manevrirane (13K)След постъпила заявка за извършване на маневра за въвеждане, извеждане или преместване на плавателен съд в даден пристанищен район се предоставят необходимият брой и вид влекачи, съгласно Заповед на Директора на Изпълнителна Агенция “Морска Администрация” Дирекция Варна. Влекачите се явяват при подхождането на плавателния съд на входа на съответното пристанище или кейовото място, където е пристанал плавателен съд. Маневрите се извършват под ръководството на пилот от Пилотска станция -П ЕООД .