Общи събрания на акционерите

2022

Редовно годишно общо събрание - 27.06.2022 г.

2021

Редовно годишно общо събрание - 29.06.2021 г.