Порт Флот 99 Варна

Общи събрания на акционерите

2024

Редовно годишно общо събрание - 11.06.2024 г.

2023

Редовно годишно общо събрание - 25.05.2023 г.

2022

Редовно годишно общо събрание - 27.06.2022 г.

2021

Редовно годишно общо събрание - 29.06.2021 г.